Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma AGA-Bauservice Sp. z o.o. uzyskała w roku 2020 dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Działania planowane do realizacji:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
  • Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wydatki ogółem 416 224.47 PLN

Wydatki kwalifikowalne 416 224.47 PLN

Wkład UE: 416 224.47 PLN

Contact us!

If you would like a free consultation without any obligation, give us a call or fill in the form below and we will contact you.